You are here:  / Pozostałe / Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne

Kwestie podejmowane na mediacjach rodzinnych realizowanych w Concordii
Ustalenia podejmowane na mediacjach rodzinnych realizowanych w Concordii najczęściej obejmują: rozdział majątku, kwestię opieki nad pociechami, alimenty. Zadaniem mediatora przeprowadzającego mediacje rozwodowe jest koncentracja na aktualnych trudnościach i doprowadzanie do dobrowolnie wyznaczonego porozumienia, jakie będzie przedstawione sądowi. Osoby, które są przed rozwodem albo separacją muszą wobec tego korzystać ze wsparcia doświadczonego mediatora, a sporo będą mogły na tym zyskać. Usługi mediacyjne przeznaczone są dla wszystkich osób jakie dotknięte są rozpadem rodziny. Poza parami i małżeństwami z mediacji mogą korzystać pozostali członkowie rodziny. Dodatkowo, w trakcie mediacji można korzystać ze wsparcia pozostałych specjalistów, takich jak pełnomocnicy. Mediacje mają za zadanie wspólną wymianę zdań, zmartwień, potrzeb, bądź innych kwestii będących podłożem sytuacji konfliktowej. Są znacznie częściej wybierane.

Artykuły: