• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Największe przyczyny aktualnego kryzysu gospodarczego
Nasz świat znajduje się w tym momencie w ogromnym kryzysie ekonomicznym. Chociaż trudno porównywać aktualną sytuację do tej, która miała miejsce przed wojną, to jednak problem jest bardzo duży. Jakie są zatem najważniejsze przyczyny aż tak dużego kryzysu gospodarczego? Naturalnie kryzysy nie są niczym nowym, ale dosłownie wszystko ma swoją przyczynę. A więc tak naprawdę źródło obecnego kryzysu znajduje się w USA. W końcu to we właśnie tym kraju banki operowały wielkimi pieniędzmi, bez większej kontroli odpowiednich instytucji. Banki w istocie nie są zwykłymi firmami, więc muszą być mocno kontrolowane – zabrakło tego.
W istocie liberalizacja branży bankowej rozpoczęła się za prezydentury Reagana – zapewne najwybitniejszego prezydenta USA. Kroczek po kroczku wielkie banki miały coraz większą swobodę, mogły udzielać pożyczek tym osobom, które w istocie nie powinny być wpuszczone do banku. Potem Bill Clinton wprowadził tę ustawę, która sprawiła, że typowe banki dostały nieograniczoną możliwość działania. A więc typowe banki złączyły się z bankami komercyjnymi – to złe połączenie, bo banki powinny być pewne. Czy banki w Szwajcarii byłyby tak powszechnie szanowane, gdyby tak bardzo ryzykowały? Oczywiście nieodpowiednia polityka władz USA nie jest jedyną przyczyną. Najważniejsza jest najzwyczajniej typowa ludzka chciwość.

Categories: Blog

Comments are closed.